Regulamin serwera oraz forum

Rozdział 1. Postanowienia wstępne

§ 1.1 Każdy użytkownik serwerów lub strony NuCraft.pl jest zobowiązany do znajomości regulaminu oraz do jego przestrzegania.
§ 1.2 Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

Rozdział 2. Postanowienia ogólne

§ 2.1 Gra na serwerze jest dla zabawy. Jeśli coś Ci się nie podoba – nikt Cię tu nie trzyma.
§ 2.2 Każda wybudowana budowla oraz każda postać zarejestrowana na którymkolwiek z serwerów serwerowni jest własnością głównego administratora serwera.
§ 2.3 Gracz zobowiązany jest do słuchania się poleceń członków administracji serwerowni.

Rozdział 3. Kultura

§ 3.1 Gracz zobowiązuje się nie używać wulgaryzmów.
§ 3.2 Gracz zobowiązuje się odnosić z szacunkiem do każdego użytkownika.

Rozdział 4. Administracja

§ 4.1 Władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą na serwerach i portalu jest administracja.
§ 4.2 Na serwerach i portalu administrację stanowią Administratorzy oraz Moderatorzy.
§ 4.3 Skład osobowy administracji ustala główny administrator.
§ 4.4 Podstawowym zadaniem administracji jest niesienie pomocy graczom oraz pilnowanie porządku na serwerach i portalu.
§ 4.5 Podczas wypełniania swoich obowiązków członkowie administracji zobowiązani są do postępowania zgodnie z regulaminem serwerowni i taryfikatorem kar.

Rozdział 5. Zasady wszystkich serwerów

§ 5.1 Zakazuje się używania programów, hacków i modów wspomagających gre na serwerach.
§ 5.2 Podżeganie i prowokowanie innych graczy do złamania regulaminu jest karalne.
§ 5.3 Świadome wykorzystanie błędów w grze jest karalne.
§ 5.4 Reklamowanie innych serwerów jest karalne.
§ 5.5 W szczególnych przypadkach administracja upoważniona jest do wymierzenia kary bez podania przyczyny.
§ 5.6 Administracja nie odpowiada za utracone dobra serwerowe.
§ 5.7 Używanie wulgaryzmów w każdej postaci jest karalne.
§ 5.8 Wysyłanie bezsensownych wiadomości i helpopów (zgłoszeń) jest karalne.
§ 5.9 Bezpodstawne grożenie komuś blokadą konta lub wyciszeniem jest karalne.
§ 5.10 Utrudnianie innym graczom swobodnej gry na serwerach jest karalne.
§ 5.11 Utrudnianie pracy administracji bądź przeszkadzanie jej członkom w wykonywaniu czynności służbowych jest karalne.
§ 5.12 Obraza wystosowana w kierunku jakiegokolwiek gracza jest karalna.
§ 5.13 Obraza wystosowana w kierunku członka administracji jest karalna.
§ 5.14 Podszywanie się pod kogoś innego jest karalne.
§ 5.15 Oszukiwanie członków administracji jest karalne.
§ 5.16 Zakazuje się wznoszenia obiektów i rozpowszechniania treści wulgarnych, seksistowskich czy rasistowskich.
§ 5.17 Zakazuje się wznoszenia obiektów i rozpowszechniania treści nawiązujących do ideologii faszystowskiej, nazistowskiej, komunistycznej i innych doktryn charakteryzujących zbrodnicze ustroje totalitarne.
§ 5.18 Szczegółowe stawki kar za poszczególne przewinienia określa taryfikator kar.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 6.1 Główny administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.
§ 6.2 Każda zmiana regulaminu obowiązuje od momentu opublikowania jej przez głównego administratora.
§ 6.3 W przypadku różnic w interpretacji poszczególnych postanowień regulaminu decydujący głos należy do głównego administratora.

Niestosowanie się do zasad wymienionych powyżej może skutkować:

1. ostrzeżeniem, wyrzuceniem z serwera (kick)
2. tymczasowym lub trwałym zablokowaniem możliwości pisania (mute)
3. umieszczeniem w więzieniu
4. blokadą konta na czas określony lub nieokreślony
– ban na czas określony (np. 2 godziny, tydzień, 30 dni)
– ban na czas nieokreślony „dożytowni” (ban który nigdy nie wygasa przez okres istnienia serwera)
5. blokadą IP na czas określony lub nieokreślony
– zasady takie same jak w blokadzie konta
– ograniczeniem praw na forum i/lub serwerze na czas określony lub nieokreślony

Kara może ulec zaostrzeniu w następujących sytuacjach:

– aroganckie zachowanie gracza
– wcześniej otrzymane kary za to samo przewinienie
– nastawianie innych graczy przeciwko administracji/serwerowi
– zachęcanie innych graczy do łamania regulaminu

 

Regulaminy płatności oraz reklamacje:

Pośrednikiem transakcyjnym jest MicroSMS.pl

Regulamin płatności

W przypadku nieotrzymania kodu zwrotnego:

Reklamacje